Bizi Takip Edin  METU NCC Instagram  Bizi Takip Edin  Bizi Takip Edin  METU NCC Youtube  METU NCC Youtube

Kütüphane

  

Çalışma Saatleri

Pazartesi -Perşembe 08:30 - 24:00
Cuma 08:30 - 22:00
Cumartesi 10:00 - 22:00
Pazar 12:00 - 24:00

Hakkımızda

Genel Bilgiler

Kütüphane, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nun eğitim, öğretim ve araştırma  programlarını desteklemek, öğrenciler, öğretim elemanları ve çalışanlarının her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, kaynak kullanımında ulusal ve uluslararası kurumlarla her türlü işbirliğini amaçlamaktadır.

3528 m2'lik kapalı alanı olan kütüphanenin 60.000 ciltlik raf kapasitesi, toplam 450 kişilik oturma kapasitesi, grup çalışma odaları, 25 kişilik multimedia odası, 68 kişilik bir seminer odası mevcuttur.  Bütün bu alanlar internet bağlantısıyla desteklenmektedir.

  

Kütüphane koleksiyonu, günümüz itibariyle 37.000 kitap, 154 veritabanı aracılığı ile erişimi mümkün 42.431 adet elektronik dergi, 211.839 elektronik kitap, ve DVD film koleksiyonundan oluşmaktadır.

Kitap koleksiyonu,  Amerikan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'ne uygun olarak konulara gore düzenlenmis, basılı dergi koleksiyonu alfabetik olarak hizmete sunulmuştur.  Kütüphane kullanıcısının  kaynağa erişimini kolaytırmak amacıyla, tüm bilgi kaynakları açık raf düzeninde yerleştirilmiştir.

Amerikan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'nde, genel konular alfabedeki harflerle, alt konular rakamlarla, ek olarak kullanılan harf ve rakamlar ise üçüncül alt konuları tanımlanmaktadır.

Kütüphane Kuralları

Kurallar :

Genel Kurallar

 1. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girmek, kütüphane içerisinde sigara içmek yasaktır.   
 2. Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu tutulamaz.  
 3. Kullanıcılar, Kütüphane'de cep telefonlarını mutlaka kapatmalıdırlar.   
 4. Yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Hiçbir yayın, Kütüphane dışına izinsiz çıkartılamaz. Böyle bir durum karşısında yasal işlem başlatılır.
Ödünç Verme, İade Etme, Süre Uzatma ve Geri Çağırma
 1. Kütüphane kullanıcıları, bilgi kaynaklarını ödünç alırken ODTÜ kimlik kartlarını göstermek zorundadır. Kimlik kartı olmayan kişilere kaynaklar ödünç verilmez. Başkasının kimlik kartıyla hiç bir kaynak ödünç alınamaz. 
 2. Kullanıcılar, başka bir kullanıcının kimlik kartı kullanarak bilgi kaynaklarını ödünç alamazlar.   
 3. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğretim üyeleri, araştırma görevlileri 30 gün süreyle 25 kitap ve idari çalışanlar 30 gün süreyle 15 kitap ödünç alabilirler. 
 4. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri, 15 gün süreyle 15 kitap ödünç alabilirler.  
 5. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğretim üyeleri ve idari çalışanlar 3 gün süreyle 3 adet multimedya kaynagini , ogrenciler ise 3 gün süreyle 2 adet multimedya kaynağını ödünç alabilirler.
 6. Üzerinde gecikmiş kitap olan üyeler, kitapları iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden ödünç kitap alamaz.  
 7. İade tarihi gecmiş kitapların ödünç verme süreleri uzatılmaz.  
 8. Referans kaynaklar ve süreli yayınlar ödünç verilmez.  
 9. Ödünç alınan kitaplar başka bir kullanıcı tarafından istenmemişse, ödünç verme süresi akademik ve idari personel için 3, öğrenciler için 2 defa yenilenebilir.  
 10. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı, gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı okuyucudan geri isteyebilir.  
 11. Öğrenciler, kitapların yenileme işlemini, kimlik kartlarıyla birlikte Ödünç Verme Bankosu'ndan yaparlar.  
 12. Öğrenciler, Easy Reading Koleksiyonu"ndan 7 gün süreyle 3 kitap ödünç alabilirler.
 13. Akademik, idari personel ve öğrenciler, Kısa Süreli Ödünç Verme Koleksiyonu'ndan, ödünç verme süresine göre (2 saatlik, 5 saatlik, 1 günlük 3 günlük  ve 7 günlük) kaynak ödünç alabilirler. 

Yayın Ayırtma

 1. Ödünç verilen kitaplar için ayırtma işlemi yapılır.
 2. Ayrılan kitaplar duyurudan itibaren 3 gün içinde alınmazsa ayırma işlemi iptal edilir.
 3. Üyeler, en fazla 3 kitabı ayırttırabilirler.
İade Günü Geçikmiş Kitap Cezaları / Kayıp Materyal İşlemi 
 1. Ödünç alınan kaynaklar gününde iade edilmedikleri takdirde, geciken her  gün için para cezası alınır.  
 2. Geciken kaynaklar için ceza miktarları:  
  • Uzun süreli ödünç alınan kitapların gecikmesi durumunda: Her kitap için günlük 25 kuruş ceza uygulanır. 
  • Rezerv Koleksiyonu'nda bulunan kitaplarının gecikmesi durumunda: Her kitap için saatlik 50 kuruş ceza uygulanır.
  • Multimedya kaynaklarının gecikmesi durumunda: Her kaynak için günlük 1 TL ceza uygulanır.
 3. Zarar görmüş yayınların ceza işlemi: 
  • Kütüphane içinde ve dışında kitabı keserek, parçalayarak ya da herhangi bir şekilde zarar verenlerden, kitabın "güncel fiyatı + %100 işlem bedeli" eklenerek tahsil edilir.
 4. Kayıp materyal işlemi: 
  • Genel Koleksiyon'dan ödünç alınan ve Dünya kitap piyasasında bulunabilecek yabancı dilde yayınlanmış kitapların kaybedilmesi durumunda kitabın "güncel fiyatı + %50 işlem bedeli" eklenerek tahsil edilir.
  • Reserve Koleksiyonu'nda (Kısa Süreli Ödünç Koleksiyonu) bulunan kitapların kaybı durumunda, kitabın "güncel fiyatı + %100 işlem bedeli" eklenerek tahsil edilir. 
  • Nadir Eserler Koleksiyonu'ndan ödünç alınan kitabın kaybı durumda, kitabın yerine konması zor olduğundan, güncel fiyatının "iki katı" şeklinde ceza uygulanır.    
 5. Baskısı yapılmayan yabancı dildeki kitapların kaybı durumunda $ 80.00 karşılığı Türk parasının o günkü Merkez Bankası kuru üzerinden bulunan değeri alınır.   
 6. Baskısı yapılmayan Türkçe kitapların kaybı durumunda $ 40.00 karşılığı Türk parasının, o günkü Merkez Bankası kuru üzerinden bulunan değeri alınır.    
 7. Cezaların miktarı her yıl Başkan tarafından Üniversite Yönetim Kuruluna önerilir ve karara bağlanır.    
 8. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen materyal için hatırlatma yazısı gönderilir. Bir ay içinde iade edilmezse materyal kayıp kabul edilir. Durum, yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamına bildirilir.  

İlişik Kesme

 1. Belirli bir süre üniversiteden izinli olarak, emekli olarak veya istifa ederek ayrılan akademik ve idari personelin, kütüphaneden ödünç aldığı kitap veya dergiyi iade etmeden izin ve ilişik kesme işlemleri tamamlanamaz.  
 2. Bu işlemlerin tamamlanabilmesi için Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'ndan, borcu olmadığına dair aldığı belgeyi Personel Dairesi Başkanlığı'na götürmesi zorunludur.   
 3. Üzerinde kütüphaneden ödünç aldığı kitap kayıtlı olduğu halde öğretimi bırakarak üniversiteden ayrılan öğrenci, yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı'na bildirilir.  
 4. Kütüphaneye kitap ve para borcu olan öğrencilerin, her dönemde yaptırması gereken kayıt yenileme işlemleri yapılmaz, ilişik kesme belgeleri verilmez. 

   Üyelik    

 1. Akademik ve idari personel ile üniversiteye kayıtlı öğrenciler üniversite kimlik kartlarını aldıklarından itibaren kütüphanenin doğal üyesidirler.  Emekli öğretim üyeleri kütüphaneye üye olabilirler.    
 2. Üyeler, kimlik kartlarını kaybettiklerinde veya kimlik bilgilerinde değişiklik olduğunda, durumu kütüphane yönetimine bildirmelidirler.    
 3. Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.    
 4. Üniversite dışından gelen kullanıcılar kütüphane kaynaklarını kullanabilir, ancak üye olamaz.   
Politika:

Koleksiyon Geliştirme

 1. Kütüphaneye bağış yapılan materyaller (kitap, dergi, CD-ROM vb.) koleksiyon geliştirme politikası içinde değerlendirilerek kabul edilmektedir.      
 2. Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.   
 3. Bağış yapılan materyallerin koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğu Hediye ve Değişim Birimi tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak belirlenmektedir.       
 4. Materyal seçimi ile ilgili ölçütler:          
  • Ders kitabı dışındaki materyallerin koleksiyona ilk defa giriyor olmalıdır.       
  • Sosyal Bilimler konulu materyaller dışındaki materyaller yayın tarihinin son 5 yıla ait olması gerekmektedir.       
  • Periyodik yayınların devamlılığının sağlanması gerekmektedir.
 5. Koleksiyona dahil edilemeyen materyaller       
  • Gazeteler
  • Basımı durmuş dergiler   
  • Fiziksel açıdan kötü durumdaki materyaller
  • Fotokopi materyaller
 6. Kütüphane bağış yapılan materyallerin koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.    
 7. Kütüphane bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulmaktadır.   
 8. Genel koleksiyon politikası; koleksiyon geliştirme, yenileme ve koleksiyonun genişletilmesi olarak özetlenebilir.   
 9. Koleksiyona eklenmeyen materyaller bağış yapan kişiye tekrar iade edilebilir, diğer üniversite kütüphanelerine hibe edilebilir veya ODTÜ Kitap Fonu'na verilebilir. 
 10. Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller demirbaş numarası alarak diğer materyaller için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir. 

Grup Çalışma Odaları 
 1. Oda Rezervasyonu
 2. Oda Kuralları

Kütüphane Kaynaklarına Erişim 
 • Kitaplara nasıl erişiriz?
 • Elektronik dergilere nasıl erişiriz? 
 • Ders kaynaklarına nasıl erişiriz?

Kitaplara nasıl erişiriz? 

 • Kütüphane web sayfasında "katalog taraması" bağlantısını seçiniz,
 • Gelen sayfada başlık, yazar, konu, anahtar kelime veya yer numarası gibi tarama seçeneklerinden birini seçiniz,
 • Tarama alanına anahtar kelimelerinizi yazınız,
 • "Submit"i seçerek taramanızı başlatınız.

Tarama sonuçlarından ilgilendiğiniz başlığa tıklayınız. Ekrana gelen ayrıntılı künyede yer alan "status" alanında "available" ibaresi görünüyorsa "call no" alanından kitabın yer numarasını not ediniz. Online katalog'da, Merkez, Muhan Soysal ve Kuzey Kıbrıs Kütüphanelerinin kaynakları taranabildiğinden "location" alanına dikkat ediniz.  Eğer, ekrana gelen ayrıntılı künyede, "status" alanında "due" ibaresi görünüyorsa, kitap ödünç alınmış demektir. Bu durumda isterseniz kitabı kendiniz için ayırtabilirsiniz. 

Elektronik dergilere nasıl erişiriz? 

 • Kütüphane web sayfasında " E-dergiler başlığına tıklayınız,
 • Sayfadaki alfabetik e-dergi listesinden ilgili harfi seçerek veya "search"alanından dergi adına ya da yayıncıya göre tarama yapılabilir,
 • Ekrana gelen dergi listesinden, ilgili olan seçilerek makalenin tam metnine erişilir.

Ders kaynaklarına nasıl erişiriz?

 • Kütüphane web sayfasında "katalog taraması" bağlantısını seçiniz,
 • Tarama sayfasında sağ tarafta yer alan "Course reserves" alanını seçiniz
 • "Search type" alanından dersi veren öğretim üyesinin soyadına göre (büyük harfle ve Türkçe karakterle) , dersin koduna veya numarasına göre istenilen bilgileri seçebilirsiniz. ( Örneğin : PSIR 101 gibi).
 • "Submit"i seçerek taramanızı başlatınız.

Elektronik Kaynaklar

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kütüphanesi kullanıcıları, 42.431 e-dergi, 211.839'un üzerinde e-kitap ve 154 indeks ve tam metin veri tabanına erişim sağlarlar.

Bütünleşik Arama

E-Dergi Tarama

Veritabanları ve İndeksler

Yararlı İnternet Kaynakları

Kütüphane Hesabınız

Kütüphane web sayfasında, "Kütüphane hesabınız" başlığını seçerek kütüphane kayıtlarınızla ilgili bilgilerinize erişebilirsiniz.  Bu hesap üzerinden ödünç aldığınız bilgi kaynaklarını görebilir, iade tarihlerini, ayırtmış olduğunuz kitapları veya cezalarınızı takip edebilirsiniz.  

Kütüphane Siparişi

Öğretim elemanları, kütüphane çalışanları ve öğrenciler kütüphane koleksiyonu için bilgi kaynaklarının alımıyla ilgili istekte bulunabilirler. Üniversite ders programı ile ilgili tüm basılı ve elektronik kaynak istekleri mevcut bütçe dahilinde yerine getirilmektedir.  Kitap seçimleri için http://www.amazon.com adresini ya da  Book Find veritabanını kullanabilirsiniz. Bilgi kaynağı  önerilerinizi ncclibmetu.edu.tr e-posta adresine bildirebilirsiniz.  Konu ile ilgili bilgi almak için lütfen Kütüphaneyi arayınız. (Tel: 0392 661 20 82-84)

Kitap seçimi ile ilgili önemli kriterler:   

 • Sadece ODTÜ mensupları kitap sipariş isteğinde bulunabilir. 
 • Sipariş edilen kitap kütüphane koleksiyonunda varsa satın alınmaz. 
 • Açıklama belirtilmediği zaman, istenen kitaplardan sadece bir kopya satın alınır. 
 • 200 Dolar üzerindeki kitaplar ilgili birimin onayı olmaksızın satın alınmaz.
 • Ders kitaplarının siparişi öğrenci sayısına göre yapılmaktadır. (40 öğrenci için 1 adet kitap alınır). 

Fotokopi

Kütüphane kullanıcıları, fotokopi kartlarını kullanarak giriş katında sol tarafta bulunan fotokopi makinasında çoğaltma hizmetinden yararlanabilirler.

Basılı kaynaklar 1988 telif hakları anlaşması koruması altındadır. Buna karşın araştırma ve özel çalışmalar için sadece tek kopya alınmasına izin verilmektedir. Orijinal kaynaktan alınan fotokopi, bir dergiden bir makaleyi veya kitabın bir bölümünü (veya % 10'unu) aşmamalıdır.

Kütüphaneciye Danışın

Danışma hizmeti, ODTÜ KKK mensuplarının (öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari çalışanlar) sorularına, hafta sonları ve resmi tatil günleri dışında, 24 saat içinde yanıt vermektedir.  Sorularınızı ncclibmetu.edu.tr e-posta adresine bildirebilirsiniz.

 Tel: 661 20 82 - 84    

Sık Sorulan Sorular

1- Borcumu ödeyebileceğim bir hesap numarası var mıdır?

T.İş Bankası ODTÜ KKK / O.D.T.Ü. K.K.T.C Şubesi 6822 Şube  Kodu / 215 Hesap Numarası /
IBAN TR34 0006 4000 0016 8220 0002 15

Borcunuzu bu hesaba yatırarak dekontu ncclibmetu.edu.tr  adresine göndermeniz gerekmektedir.

2- Ödünç aldığım veya ayırttığım kitapları ve borçlarımı Kütüphane Kataloğu'nda nasıl  görebilirim?

Kütüphane Kataloğu'nun My Account alanında bu  bilgileri görebilirsiniz.

3- Fotokopi kartı için ödeme yapabileceğim bir hesap  numarası var mıdır? 

T.İş Bankası ODTÜ KKK / O.D.T.Ü. K.K.T.C Şubesi 6822 Şube  Kodu / 2002 Hesap Numarası / IBAN: TR91 0006 4000 0016 8220 0020 02

Parayı bu hesaba yatırarak dekontu ncclibmetu.edu.tr  adresine gönderebilirsiniz.
KopyCard 5 TL   / 100  Kontör 10 TL

Radyo ODTÜ KKS        
Yeşil Kampus