Yönetim


Kampus Yönetim Kurulu

TÜMER, Turgut (Yönetim Kurulu Başkanı): Prof. Dr.: Lisans, ODTÜ; Y. Lisans, Doktora, University of Manchester-UMIST.

ALPAS, Hami (Üye) (ODTÜ Genel Sekreter Vekili): Lisans, Y. Lisans, Doktora, ODTÜ.

AYVAŞIK, Belgin (Üye) (ODTÜ Rektör Danışmanı): Lisans, Hacettepe Üniversitesi; Y. Lisans, University of Michigan;  Doktora, University of Mississippi.

DEĞGİN, Sevgi (Üye) (Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı) : Lisans,  Atatürk Öğretmen Akademisi; Y. Lisans, Yakın Doğu Üniversitesi.

ERÇELEBİ, Çiğdem (Üye) (ODTÜ Rektör Yardımcısı): Lisans, Y. Lisans, Doktora, ODTÜ.

KAVAZ, Hüseyin (Üye) (Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü): Lisans, Gazi Üniversitesi. 

ÖZGÜVEN, Nevzat (Üye) (ODTÜ Rektör Yardımcısı): Lisans, Y. Lisans, ODTÜ; Doktora, University of Manchester-UMIST. 

Kampus Rektörlüğü

Rektör: Prof. Dr. Turgut TÜMER
Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Erol TAYMAZ
Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU
Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Ali YILDIRIM
Rektör Danışmanı: Prof. Dr. Recep BOZTEMUR
Rektör Danışmanı: Prof. Dr. Türker GÜRKAN
Rektör Danışmanı: Doç. Dr. Mohammad SHIKAKHWA
Genel Sekreter:  Levent KÜPELİ 

Özel Kalem Sorumlusu: Yüksel ALKIŞ
Sekreter: Anıl OLGU
Sekreter: Bilge YANGIN
Sekreter: Zalihe SADIK
Sekreter: Umut AVARE 
Sekreter: Şebnem AKDOĞAN
Sekreter: Pevrin HARMANLI 

İletişim Bilgileri

Tel: + 90 (392) 661 2002
Tel: + 90 (392) 661 20 03
Faks: + 90 (392) 661 20 09
E-posta : nccmetu.edu.tr

Örgütlenme Şeması

 
 

İdari Birimler

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü, en son teknolojik gelişimleri takip eder ve üniversite çapında etkin, hızlı ve güvenli bilişim, telefon ve veri iletişim servislerinin sunum ve yönetiminde bu teknolojik gelişmelerden yararlanır.

İletişim Bilgileri

Adres: BT Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2059
E-Posta : ncc-ccmetu.edu.tr
Web: http://www.btm.ncc.metu.edu.tr/
   

Personel

Doruk Nezir Müdür +90 (392) 661 2131 dorukmetu.edu.tr
Evgül Simitcioğlu Web Sorumlusu +90 (392) 661 2132 evgulmetu.edu.tr
Seniha S. Öztemiz Network ve Sistem Destek Grubu Sorumlusu  +90 (392) 661 2135 senihametu.edu.tr
Barış Sezen Yazılım Sorumlusu +90(392) 661 2133 barismetu.edu.tr
Atiye Gürsen BT Memuru +90(392) 661 2136 atiyemetu.edu.tr
Salih Kayımzade BT Memuru +90(392) 661 2137 salihmetu.edu.tr
Ahmed Aral Zaim BT Memuru +90(392) 661 2138 zaimmetu.edu.tr
Pınar Orakçıoğlu BT Memuru +90(392) 661 2134 porakcimetu.edu.tr

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: İdari İşler Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2129
E-Posta : nccaa metu.edu.tr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Personel

Ecevit Mert Müdür +90 (392) 661 2121 emertmetu.edu.tr
Şenel Ünlükuş İç Hizmetler Şefi +90 (392) 661 2122 unlukusmetu.edu.tr
Erhan Dike İdari İşler Memuru +90 (392) 661 2123 derhanmetu.edu.tr
Çağıl Vadilili İdari İşler Memuru +90 (392) 661 2124 cvadilimetu.edu.tr
Başak Piskobulu İdari İşler Memuru +90 (392) 661 2125 pbasakmetu.edu.tr
Murat AksuDestek Personeli (Sürücü)+90 (392) 661 2166 maksumetu.edu.tr
Murat GöktepeDestek Personeli (Sürücü)+90 (392) 661 2166goktepemetu.edu.tr
Ozan AsilkanDestek Personeli (Sürücü)+90 (392) 661 2166asilkanmetu.edu.tr
Altan ÇakıcıDestek Personeli (Sürücü)+90 (392) 661 2166acakicimetu.edu.tr
Akın BuluterDestek Personeli (Sürücü)+90 (392) 661 2166bulutermetu.edu.tr

     
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversitenin strateji ve misyonuna ulaşabilmesi için mevcut karma işgücüne her alanda gerekli desteği sağlar. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün amacı kaliteli işgücünü bulmak, geliştirmek, ödüllendirmek ve en verimli şekilde yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde organize etmektir.

İletişim Bilgileri

Adres: İnsan Kaynakları Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2069
E-Posta : ncchrmetu.edu.tr

Personel

Aysel Arifoğlu Günsel Müdür +90 (392) 661 2061 agunselmetu.edu.tr
İsmet Topaloğlu İnsan Kaynakları Memuru +90 (392) 661 2064 iekicimetu.edu.tr
Esra Kıral Korucu İnsan Kaynakları Memuru +90 (392) 661 2062 korucumetu.edu.tr
Mircan Altınmakas İnsan Kaynakları Memuru +90 (392) 661 2066 mircanmetu.edu.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Kurumsal İletişim Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2103
E-Posta : nccmetu.edu.tr
Web : http://kkk.odtu.edu.tr/tanitim

Personel

Habibe Muhtaroğlu Müdür +90 (392) 661 2106 habibemetu.edu.tr
Damla Saramalı Kurumsal İletişim Memuru +90 (392) 661 2102 saramalimetu.edu.tr
Simge Özkan Kurumsal İletişim Memuru +90 (392) 661 2107 simgeometu.edu.tr
Maxim Zayed Kurumsal İletişim Memuru +90 (392) 661 2109 maximmetu.edu.tr
Sevinç Gürdal Kurumsal İletişim Memuru +90 (312) 210 4670 sgurdalmetu.edu.tr
Berya Ardal Kurumsal İletişim Memuru +90 (392) 661 2110 bardalmetu.edu.tr
Linda Bahar Can Sabah Kurumsal İletişim Memuru +90 (392) 661 2105 lindametu.edu.tr
Banu Fatma Özbaş Kurumsal İletişim Memuru +90 (312) 210 4670 bozbasmetu.edu.tr
Ahmet Alas Bilim ve Teknoloji Merkezi Sorumlusu +90 (392) 661 2757 alasmetu.edu.tr

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Kütüphane, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nun eğitim, öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğrenciler, öğretim elemanları ve çalışanlarının her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, kaynak kullanımında ulusal ve uluslararası kurumlarla her türlü işbirliğini amaçlamaktadır.

İletişim Bilgileri

Adres: Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2082
Faks: +90 392 661 2089
E-Posta : ncclibmetu.edu.tr

Personel

Zuhal Topaloğlu Müdür +90 (392) 661 2081 tzuhalmetu.edu.tr
Cem Demirsoy Kütüphane - Referans ve Bilgi Teknolojileri Sorumlusu +90 (392) 661 2085 cemdmetu.edu.tr
Mertcan Çeki Kütüphane Memuru +90 (392) 661 2084 cekimetu.edu.tr
Emir Sağdıç Hafta Sonu Destek +90 (392) 661 2082 esagdicmetu.edu.tr
Fatih Şener Kütüphaneci +90 (392) 661 2084 fsenermetu.edu.tr

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Mali İşler Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2069
E-Posta : nccfa metu.edu.tr

Personel

Servet Sadık Hırka Müdür +90 (392) 661 2151 hirka metu.edu.tr
Özlem Çağaçan Mali İşler Memuru +90 (392) 661 2153 ozlemcmetu.edu.tr
Hale Bıçaklı Mali İşler Memuru +90 (392) 661 2154 hbicaklimetu.edu.tr
Ebru Kanizi Mali İşler Memuru +90 (392) 661 2155 kanizimetu.edu.tr
Nevin Antel Mali İşler Memuru +90 (392) 661 2156 antelmetu.edu.tr
Mustafa Arkın Mali İşler Memuru +90 (392) 661 2157 arkinmetu.edu.tr

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nün görevleri, Kampus Akademik ve İdari yönetmelikleri ve Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde öğrencilere ait özlük, akademik ve idari işlemlerin yerine getirilmesi süreçlerini desteklemek, oluşan veri ve bilgileri muhafaza etmek, bu çerçevede Kampus'un diğer birimleri ile gerekli bilgi alışverişini ve işbirliğini sağlamaktır.

İletişim Bilgileri

Adres: Öğrenci İşleri Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2099
E-Posta : nccregmetu.edu.tr
Web: http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr
                                                                                                                                   

Personel

Özcan Kasal Müdür +90 (392) 661 2093 nccregmetu.edu.tr
Neval Karamanoğlu Öğrenci İşleri Memuru +90 (392) 661 2093 nevalmetu.edu.tr
Pembe Taşdemir Öğrenci İşleri Memuru +90 (392) 661 2094 kpembemetu.edu.tr
Aslı Ökten Öğrenci İşleri Memuru +90 (392) 661 2098 oaslimetu.edu.tr
Mukaddes Atom Öğrenci İşleri Memuru +90 (392) 661 2096 matommetu.edu.tr
Belma AdemÖğrenci İşleri Memuru+90 (392) 661 2091 bademmetu.edu.tr
Emrah DemirbilekÖğrenci İşleri Memuru+90 (392) 661 2092 deemrahmetu.edu.tr
M.Çağlar ÖzenÖğrenci İşleri Memuru+90 (312) 210 3339ozcaglarmetu.edu.tr

SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 1919
E-Posta : nccscaometu.edu.tr
Web: http://www.sca.ncc.metu.edu.tr/

Personel

Nazile Küpeli Müdür +90 (392) 661 1911 knazilemetu.edu.tr
Handan Zengi Sosyal ve Kültürel İşler Memuru +90 (392) 661 1913 hzengimetu.edu.tr
Enise Işıkgün Sosyal ve Kültürel İşler Memuru +90 (392) 661 1912 enisemetu.edu.tr
İpek Ağınlı Sosyal ve Kültürel İşler Memuru +90 (392) 661 1914 aginlimetu.edu.tr

SPOR VE REKREASYON MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Spor ve Rekreasyon Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2199
E-Posta : nccsportmetu.edu.tr
Web: http://www.sports.ncc.metu.edu.tr/tr
 

Personel

M. Metin Gezgin Müdür Vekili +90 (392) 661 2191 gezginmetu.edu.tr
Evren Coşkun Spor Tesisleri Sorumlusu +90 (392) 661 2193 ecoskunmetu.edu.tr
Kemal Özaşık  Spor Memuru +90 (392) 661 2192 kozasikmetu.edu.tr

YAPI VE TEKNIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2169
E-Posta : ncccts metu.edu.tr

Personel

Mustafa Ozan Uçar Müdür Vekili +90 (392) 661 2161 mucarmetu.edu.tr
Osman Bilgeç İnşaat İşleri Sorumlusu +90 (392) 661 2164 bilgecmetu.edu.tr
Mehmet Yazgın Teknik Depo ve İşletme Sorumlusu +90 (392) 661 3048 yazginmetu.edu.tr
Garip Con Ses,Işık ve Görüntü Sistemi Sorumlusu +90 (392) 661 2077 gaconmetu.edu.tr
Numan Benzer Saha Görevlisi +90 (392) 661 2142 numanmetu.edu.tr
Tezel Baykent Elektromekanik İşler Sorumlusu +90 (392) 661 2163 tbaykentmetu.edu.tr

SAĞLIK MERKEZİ

İletişim Bilgileri

Adres: Sağlık Merkezi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2183
Faks: +90 392 661 2103
E-Posta : ncchcmetu.edu.tr
                                                 
Dr. Sıdıka Kayımbaşıoğlu   Başhekim
+90 (392) 661 2181 ksidikametu.edu.tr
Dr. Ocal Korun   Uzman Dr.
+90 (392) 661 1923 korunmetu.edu.tr
Dr. Pertev Önür Pratisyen Hekim +90 (392) 661 2182 pertevmetu.edu.tr
Dr. Timur Fadıl Oğuz Psikiyatri Uzmanı +90 (392) 661 2186 toguzmetu.edu.tr
Müsteyde Oktar Hemşire +90 (392) 661 2183 musteydemetu.edu.tr
Burcu Bedia ASLAN Hemşire +90 (392) 661 2183 baslanmetu.edu.tr
Nurgül Hırka Hemşire +90 (392) 661 2183 nhirkametu.edu.tr
Aylin KAYA Hemşire +90 (392) 661 2183 kaaylinmetu.edu.tr
Sedef GülbeşHemşire +90 (392) 661 2183 gulbesmetu.edu.tr
Ayşe Düzbeyaz Özister Yarı Zamanlı Laborant +90 (392) 661 2183 duzbeyazmetu.edu.tr

ÖĞRENCİ GELİŞİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

İletişim Bilgileri

Adres: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2187-2188
Faks: +90 392 661 2189
E-Posta : nccogpdmmetu.edu.tr
Web: http://www.ogpdm.kkk.odtu.edu.tr/

Personel

Zeynep Eda Sun Selışık Koordinatör +90 (392) 661 2188 selisikmetu.edu.tr
Sevgül Canova Psikolojik Danışman +90 (392) 661 2187 canovametu.edu.tr
Nazan Tekgüç Psikolojik Danışman +90 (392) 661 2185 nazantmetu.edu.tr

SATIN ALMA VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ 

İletişim Bilgileri

Adres: Satın Alma ve Ayniyat Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2069
E-Posta : nccpurchmetu.edu.tr

Personel

Ebru Yeltekin Eras Satın Alma ve Ayniyat Müdürü +90(392)661 2171 yeltekinmetu.edu.tr
Cavit Batır İç Alımlar Sorumlusu +90(392)661 2173 cavitmetu.edu.tr
Kaan Işıkgün Ayniyat Sorumlusu +90(392)661 2172 isikgunmetu.edu.tr
Ozan Aydıngün Depo-Stok Kontrol Sorumlusu +90(392)661 2178 aozanmetu.edu.tr 

ARAŞTIRMA KOORDİNASYON VE DESTEK OFİSİ
                                  

İletişim Bilgileri

Adres: Araştırma Koordinasyon ve Destek Ofisi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks:+90 392 661 2069
E-Posta: nccakdmetu.edu.tr

Personel

Arzu Berat Açıkbaş Araştırma Koordinasyon ve Destek Ofisi Sorumlusu +90 (392) 661 1901 aacikbasmetu.edu.tr

YURTLAR YÖNETİMİ

I. Yurt İletişim Bilgileri

Adres: I.Öğrenci Yurt Yönetimi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2490
E-Posta : nccdormsmetu.edu.tr

Personel

Feyzullah Polat I.Yurt Sorumlusu +90 (392) 661 2410 polatfemetu.edu.tr
İbrahim Altunterim Yurt Depocusu +90 (392) 661 2510 altuntmetu.edu.tr

II. Yurt İletişim Bilgileri

Adres: II.Öğrenci Yurt Yönetimi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2609
E-Posta : nccdormsmetu.edu.tr

Personel

Emsal Bahit II.Yurt Sorumlusu +90 (392) 661 2600 bahitmetu.edu.tr
Ümit Güven Yurt Depocusu +90 (392) 661 2606 gumitmetu.edu.tr

III. Yurt İletişim Bilgileri

Adres: III.Öğrenci Yurt Yönetimi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 3339
E-Posta : nccdormsmetu.edu.tr

Personel

Atilla Demirel III.Yurt Sorumlusu +90 (392) 661 3331 datilla metu.edu.tr
Gürkan Taçkıran Yurt Depocusu +90 (392) 661 3332 tackiranmetu.edu.tr

AKADEMİK BLOKLAR YÖNETİMİ

İletişim Bilgileri

Adres: Akademik Bloklar Yönetimi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2029 / 2999

Personel

Gökhan ŞutEğitim Tesisleri Sorumlusu+90 (392) 661 2979 sutmetu.edu.tr
Cem Yıldırım S Blok Bina Görevlisi +90 (392) 661 2968 cemymetu.edu.tr
Can Marazlı T Blok Bina Görevlisi +90 (392) 661 3437 marazlimetu.edu.tr
Alpay PilliR Blok Bina Görevlisi+90 (392) 661 2917 apillimetu.edu.tr
                                                   
Radyo ODTÜ KKS
Bizi Takip Edin  METU NCC Instagram  Bizi Takip Edin  Bizi Takip Edin  METU NCC Youtube