Bizi Takip Edin  METU NCC Instagram  Bizi Takip Edin  Bizi Takip Edin  METU NCC Youtube  METU NCC Youtube

Yönetim


Kampus Yönetim Kurulu

TÜMER, Turgut (Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. : Lisans, ODTÜ; Y. Lisans, Doktora, University of Manchester-UMIST.

ALPAS, Hami (Üye) (ODTÜ Genel Sekreter Vekili), Prof. Dr. : Lisans, Y. Lisans, Doktora, ODTÜ.

AYVAŞIK, Belgin (Üye) (ODTÜ Rektör Danışmanı), Prof. Dr. : Lisans, Hacettepe Üniversitesi; Y. Lisans, University of Michigan;  Doktora, University of Mississippi.

ERÇELEBİ, Çiğdem (Üye) (ODTÜ Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. : Lisans, Y. Lisans, Doktora, ODTÜ.

ÖZGÜVEN, Nevzat (Üye) (ODTÜ Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. : Lisans, Y. Lisans, ODTÜ; Doktora, University of Manchester-UMIST. 

ÖZTÜRKLER, Ziya (Üye) (KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü) : Lisans, Yakın Doğu Üniversitesi, Y. Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi. 

DAĞSEVER, Havva (Üye) (Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü)  : Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Y. Lisans, Doktora, Yakın Doğu Üniversitesi

Kampus Rektörlüğü

Rektör: Prof. Dr. Turgut TÜMER
Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU
Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Ali YILDIRIM
Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Nebi SÜMER
Rektör Danışmanı: Prof. Dr. Recep BOZTEMUR
Rektör Danışmanı: V. Assoc. Prof. Dr. Mohammad SHIKAKHWA
Yabancı Diller Okulu Müdürü: Dr. Eda IŞIKTAŞ
Genel Sekreter: 
 Levent KÜPELİ 
 
Kıdemli Görevli / Özel Kalem Sorumlusu: Yüksel ALKIŞ
Kıdemli Görevli / Yönetici Asistanı: Anıl OLGU 
Kıdemli Görevli / Yönetici Asistanı: Bilge YANGIN 
Kıdemli Görevli / Yönetici Asistanı: Zalihe SADIK
Görevli / Yönetici Asistanı: Umut AVARE 
Görevli / Yönetici Asistanı: Şebnem AKDOĞAN
Kıdemli Görevli / Yönetici Asistanı: Pevrin HARMANLI
Kıdemli Görevli / Yönetici Asistanı: Cemaliye İZDAĞ
Kıdemli Görevli / Yönetici Asistanı: Tuğçe ÖZAŞIK 

İletişim Bilgileri

Tel: + 90 (392) 661 2002
Tel: + 90 (392) 661 20 03
Faks: + 90 (392) 661 20 09
E-posta : nccmetu.edu.tr

Örgütlenme Şeması

 
 

İdari Birimler

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü, en son teknolojik gelişimleri takip eder ve üniversite çapında etkin, hızlı ve güvenli bilişim, telefon ve veri iletişim servislerinin sunum ve yönetiminde bu teknolojik gelişmelerden yararlanır.

İletişim Bilgileri

Adres: BT Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2059
E-Posta : ncc-ccmetu.edu.tr
Web: http://www.btm.ncc.metu.edu.tr/
   

Personel

Doruk Nezir Müdür +90 (392) 661 2131 dorukmetu.edu.tr
Evgül Simitcioğlu BT Uzman Yardımcısı / Web Hizmetleri Sorumlusu +90 (392) 661 2132 evgulmetu.edu.tr
Seniha S. Öztemiz BT Uzman Yardımcısı / Network
ve Sistem Destek Hizmetleri Sorumlusu 
+90 (392) 661 2135 senihametu.edu.tr
Barış Sezen BT Uzman Yardımcısı / Yazılım Hizmetleri +90 (392) 661 2133 barismetu.edu.tr
Atiye Gürsen BT Uzman Yardımcısı / Kullanıcı Destek Hizmetleri +90 (392) 661 2136 atiyemetu.edu.tr
Salih Kayımzade BT Uzman Yardımcısı / Kullanıcı Destek Hizmetleri +90 (392) 661 2137 salihmetu.edu.tr
Ahmed Aral Zaim BT Görevlisi / Network ve Sistem 
Destek Hizmetleri
+90 (392) 661 2138 zaimmetu.edu.tr
Pınar Orakçıoğlu BT Uzman Yardımcısı / Yazılım Hizmetleri +90 (392) 661 2134 porakcimetu.edu.tr
İzzet Müdüroğlu Personel +90 (392) 661 2053 mizzetmetu.edu.tr
Selim Sergey Personel +90 (392) 661 2054 sergeymetu.edu.tr

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: İdari İşler Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2129
E-Posta : nccaa metu.edu.tr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Personel

Ecevit Mert Müdür +90 (392) 661 2121 emertmetu.edu.tr
Şenel Ünlükuş İç Hizmetler Şefi +90 (392) 661 2122 unlukusmetu.edu.tr
Erhan Dike İdari İşler Görevlisi / Misafirhane-Kafeterya
Tesis Sorumlusu
+90 (392) 661 2123 derhanmetu.edu.tr
Çağıl Vadilili İdari İşler Görevlisi +90 (392) 661 2124 vadililimetu.edu.tr
Başak Piskobulu İdari İşler Görevlisi +90 (392) 661 2125 pbasakmetu.edu.tr
Murat AksuKıdemli Görevli (Sürücü)+90 (392) 661 2166 maksumetu.edu.tr
Murat GöktepeKıdemli Görevli (Sürücü)+90 (392) 661 2166goktepemetu.edu.tr
Ozan AsilkanKıdemli Görevli (Sürücü)+90 (392) 661 2166asilkanmetu.edu.tr
Altan ÇakıcıGörevli (Sürücü)+90 (392) 661 2166acakicimetu.edu.tr
Akın BuluterKıdemli Görevli (Sürücü)+90 (392) 661 2166bulutermetu.edu.tr

     
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversitenin strateji ve misyonuna ulaşabilmesi için mevcut karma işgücüne her alanda gerekli desteği sağlar. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün amacı kaliteli işgücünü bulmak, geliştirmek, ödüllendirmek ve en verimli şekilde yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde organize etmektir.

İletişim Bilgileri

Adres: İnsan Kaynakları Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2069
E-Posta : ncchrmetu.edu.tr

Personel

Aysel Arifoğlu Günsel Müdür +90 (392) 661 2061 agunselmetu.edu.tr
İsmet Topaloğlu İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı +90 (392) 661 2064 iekicimetu.edu.tr
Esra Kıral Korucu İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı +90 (392) 661 2062 korucumetu.edu.tr
Mircan Altınmakas İnsan Kaynakları Görevlisi +90 (392) 661 2066 mircanmetu.edu.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Kurumsal İletişim Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2009
E-Posta : nccmetu.edu.tr
Web : http://tanitim.ncc.metu.edu.tr

Personel

Habibe Muhtaroğlu Müdür +90 (392) 661 2106 habibemetu.edu.tr
Damla Saramalı Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı /
Sosyal Medya ve KKTC Tanıtım Sorumlusu
+90 (392) 661 2102 saramalimetu.edu.tr
Maxim Zayed Kurumsal İletişim Görevlisi /
Uluslararası Tanıtım Sorumlusu
+90 (392) 661 2109 maximmetu.edu.tr
Berya Ardal Kurumsal İletişim Görevlisi /
Uluslararası Öğrenci Kabul Sorumlusu
+90 (392) 661 2110 bardalmetu.edu.tr
Linda Bahar Can Sabah Personel / Uluslararası Öğrenci
Destek Personeli
+90 (392) 661 2105 lindametu.edu.tr
Sinan Hussein Özkarsulu Kurumsal İletişim Görevlisi /
Uluslararası Tanıtım Sorumlusu
+90 (392) 661 2107 sinanozkmetu.edu.tr
Ahmet Alas Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı /
Bilim ve Teknoloji Merkezi Tesis Sorumlusu /
İç Prodüksiyonlar Sorumlusu
+90 (392) 661 2757 alasmetu.edu.tr
Yiğit Karabayer
Personel / Türkiye Tanıtım
Sorumlusu
+90 (312) 210 4670 kayigitmetu.edu.tr
Ege Görgün Personel / Türkiye Tanıtım
Sorumlusu
+90 (312) 210 4670 gorgunmetu.edu.tr

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Kütüphane, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nun eğitim, öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğrenciler, öğretim elemanları ve çalışanlarının her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, kaynak kullanımında ulusal ve uluslararası kurumlarla her türlü işbirliğini amaçlamaktadır.

İletişim Bilgileri

Adres: Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2082
Faks: +90 392 661 2089
E-Posta : ncclibmetu.edu.tr

Personel

Zuhal Topaloğlu Müdür +90 (392) 661 2081 tzuhalmetu.edu.tr
Cem Demirsoy Kütüphane Uzman Yardımcısı / Referans ve
Bilgi Teknolojileri Sorumlusu
+90 (392) 661 2085 cemdmetu.edu.tr
Mertcan Çeki Kütüphane Uzman Yardımcısı +90 (392) 661 2084 cekimetu.edu.tr
Emir Sağdıç Kütüphane Uzman Yardımcısı
+90 (392) 661 2084 esagdicmetu.edu.tr
Fatih Şener Kütüphane Uzman Yardımcısı
+90 (392) 661 2084 fsenermetu.edu.tr

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Mali İşler Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2069
E-Posta : nccfa metu.edu.tr
 

Personel

Servet Sadık Hırka Müdür +90 (392) 661 2151 hirka metu.edu.tr
Özlem Çağaçan Mali İşler Uzmanı +90 (392) 661 2153 ozlemcmetu.edu.tr
Hale Bıçaklı Mali İşler Uzman Yardımcısı +90 (392) 661 2154 hbicaklimetu.edu.tr
Ebru Kanizi Mali İşler Uzman Yardımcısı +90 (392) 661 2155 kanizimetu.edu.tr
Tansel Yazgın Mali İşler Görevlisi +90 (392) 661 2155 ytanselmetu.edu.tr
Nevin Antel Mali İşler Görevlisi +90 (392) 661 2156 antelmetu.edu.tr
Mustafa Arkın Mali İşler Görevlisi +90 (392) 661 2157 arkinmetu.edu.tr
Sabiha Piskobulu Mali İşler Görevlisi +90 (392) 661 2152 psabihametu.edu.tr

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Bilgi

Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nün görevleri, Kampus Akademik ve İdari yönetmelikleri ve Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde öğrencilere ait özlük, akademik ve idari işlemlerin yerine getirilmesi süreçlerini desteklemek, oluşan veri ve bilgileri muhafaza etmek, bu çerçevede Kampus'un diğer birimleri ile gerekli bilgi alışverişini ve işbirliğini sağlamaktır.

İletişim Bilgileri

Adres: Öğrenci İşleri Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2099
E-Posta : nccregmetu.edu.tr
Web: http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr
                                                                                                                                     

Personel

Özcan Kasal Müdür +90 (392) 661 2093 nccregmetu.edu.tr
Neval Karamanoğlu Öğrenci İşleri Görevlisi +90 (392) 661 2093 nevalmetu.edu.tr
Pembe Taşdemir Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı +90 (392) 661 2094 kpembemetu.edu.tr
Aslı Ökten Öğrenci İşleri Görevlisi +90 (392) 661 2098 oaslimetu.edu.tr
Belma AdemÖğrenci İşleri Görevlisi+90 (392) 661 2091 bademmetu.edu.tr
Emrah DemirbilekÖğrenci İşleri Görevlisi+90 (392) 661 2092 deemrahmetu.edu.tr
Hatice Özada
Personel +90 (392) 661 2096 hozadametu.edu.tr
Gizem Soyerden
Personel +90 (392) 661 2096 sgizemmetu.edu.tr
M.Çağlar ÖzenPersonel+90 (312) 210 3369ozcaglarmetu.edu.tr

SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 1919
E-Posta : nccscaometu.edu.tr
Web: http://www.sca.ncc.metu.edu.tr/

Personel

Nazile Küpeli Müdür +90 (392) 661 1911 knazilemetu.edu.tr
Handan Zengi Sosyal ve Kültürel İşler Uzman Yardımcısı +90 (392) 661 1913 hzengimetu.edu.tr
Enise Işıkgün Sosyal ve Kültürel İşler Uzman Yardımcısı
+90 (392) 661 1912 enisemetu.edu.tr
İpek Ağınlı Sosyal ve Kültürel İşler Görevlisi +90 (392) 661 1914 aginlimetu.edu.tr

SPOR VE REKREASYON MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Spor ve Rekreasyon Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2199
E-Posta : nccsportmetu.edu.tr
Web: http://www.sports.ncc.metu.edu.tr/tr
 

Personel

M. Metin Gezgin Müdür +90 (392) 661 2191 gezginmetu.edu.tr
Evren Coşkun Spor İşleri Uzman Yardımcısı / Spor Tesisleri Sorumlusu +90 (392) 661 2193 ecoskunmetu.edu.tr
Kemal Özaşık  Spor İşleri Görevlisi +90 (392) 661 2192 kozasikmetu.edu.tr

YAPI VE TEKNIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2169
E-Posta : ncccts metu.edu.tr

Personel

Mustafa Ozan Uçar Müdür +90 (392) 661 2161 mucarmetu.edu.tr
Osman Bilgeç Teknik Uzman Yardımcısı / İnşaat
İşleri Sorumlusu
+90 (392) 661 2164 bilgecmetu.edu.tr
Mehmet Yazgın Teknik Görevli / Teknik Depo ve
İşletme Sorumlusu
+90 (392) 661 3048 yazginmetu.edu.tr
Garip Con Kıdemli Teknik Görevli / Ses,Işık ve
Görüntü Sistemi Sorumlusu
+90 (392) 661 2077 gaconmetu.edu.tr
Numan Benzer Kıdemli Saha Görevli
+90 (392) 661 2142 numanmetu.edu.tr
Tezel Baykent Teknik Uzman Yardımcısı /
Elektromekanik İşler Sorumlusu-
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Sekreteri
+90 (392) 661 2163 tbaykentmetu.edu.tr

SAĞLIK MERKEZİ

İletişim Bilgileri

Adres: Sağlık Merkezi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2183
Faks: +90 392 661 2103
E-Posta : ncchcmetu.edu.tr
                                                   
Dr. Sıdıka Kayımbaşıoğlu   Başhekim
+90 (392) 661 2181 ksidikametu.edu.tr
Dr. Ocal Korun   Uzman Dr.
+90 (392) 661 1923 korunmetu.edu.tr
Dr. Pertev Önür Pratisyen Hekim +90 (392) 661 2182 pertevmetu.edu.tr
Müsteyde Oktar Kıdemli Hemşire +90 (392) 661 2183 musteydemetu.edu.tr
Burcu Bedia ÖZADALI Kıdemli Hemşire +90 (392) 661 2183 baslanmetu.edu.tr
Nurgül Hırka Kıdemli Hemşire +90 (392) 661 2183 nhirkametu.edu.tr
Sedef GülbeşHemşire +90 (392) 661 2183 gulbesmetu.edu.tr
Meryem YiğitsoyHemşire +90 (392) 661 2183 ymeryemmetu.edu.tr
Besime ÇetinselHemşire +90 (392) 661 2183 cetinselmetu.edu.tr
Ayşe Düzbeyaz  Uzman Biolog +90 (392) 661 2183 duzbeyazmetu.edu.tr
Çise Onur Klinik Psikolog +90 (392) 661 2183 ocisemetu.edu.tr

ÖĞRENCİ GELİŞİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

İletişim Bilgileri

Adres: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2187-2188
Faks: +90 392 661 2189
E-Posta : nccogpdmmetu.edu.tr
Web: http://www.ogpdm.kkk.odtu.edu.tr/

Personel

Zeynep Eda Sun Selışık Müdür +90 (392) 661 2188 selisikmetu.edu.tr
Sevgül Canova Psikolojik Danışman +90 (392) 661 2187 canovametu.edu.tr
Nazan Tekgüç Psikolojik Danışman +90 (392) 661 2185 nazantmetu.edu.tr

SATIN ALMA VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ 

İletişim Bilgileri

Adres: Satın Alma ve Ayniyat Müdürlüğü, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2069
E-Posta : nccpurchmetu.edu.tr

Personel

Ebru Yeltekin Eras Müdür +90 (392) 661 2171 yeltekinmetu.edu.tr
Cavit Batır Satınalma Ayniyat Uzman Yardımcısı / İç Alımlar Sorumlusu +90 (392) 661 2173 cavitmetu.edu.tr
Kaan Işıkgün Satınalma Ayniyat Uzman Yardımcısı / Ayniyat Sorumlusu +90 (392) 661 2172 isikgunmetu.edu.tr
Ozan Aydıngün Uzman Yardımcısı / Depo-Stok Kontrol Sorumlusu +90 (392) 661 2178 aozanmetu.edu.tr 

ARAŞTIRMA KOORDİNASYON VE DESTEK OFİSİ
                                  

İletişim Bilgileri

Adres: Araştırma Koordinasyon ve Destek Ofisi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks:+90 392 661 2069
E-Posta: nccakdmetu.edu.tr

Personel

Arzu Berat Açıkbaş Araştırma Koordinasyon ve Destek Ofisi Yöneticisi +90 (392) 661 1901 aacikbasmetu.edu.tr

 

KURUMSAL GELİŞİM DESTEK OFİSİ
                                  

İletişim Bilgileri

Adres: Kurumsal Gelişim Destek Ofisi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000  
Faks:+90 392 661 2019

Personel

Deniz Mat Artun Kurumsal Gelişim Destek
Ofisi Yöneticisi
+90 (392) 661 1906 matartunmetu.edu.tr

YURTLAR YÖNETİMİ

I. Yurt İletişim Bilgileri

Adres: I.Öğrenci Yurt Yönetimi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2490
E-Posta : nccdormsmetu.edu.tr

Personel

Feyzullah Polat I.Yurt Yöneticisi +90 (392) 661 2410 polatfemetu.edu.tr
İbrahim Altunterim Yurt Binası Görevlisi +90 (392) 661 2510 altuntmetu.edu.tr

II. Yurt İletişim Bilgileri

Adres: II.Öğrenci Yurt Yönetimi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2609
E-Posta : nccdormsmetu.edu.tr

Personel

Emsal Sarıahmetoğlu II.Yurt Yöneticisi +90 (392) 661 2600 emsalmetu.edu.tr
Ümit Güven Yurt Binası Kıdemli Görevlisi +90 (392) 661 2606 gumitmetu.edu.tr

III. Yurt İletişim Bilgileri

Adres: III.Öğrenci Yurt Yönetimi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 3339
E-Posta : nccdormsmetu.edu.tr

Personel

Atilla Demirel III.Yurt Yöneticisi +90 (392) 661 3331 datilla metu.edu.tr
Gürkan Taçkıran Yurt Binası Görevlisi +90 (392) 661 3332 tackiranmetu.edu.tr

AKADEMİK BLOKLAR YÖNETİMİ

İletişim Bilgileri

Adres: Akademik Bloklar Yönetimi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
Faks: +90 392 661 2029 / 2999
E-Posta : nccabmetu.edu.tr

Personel

Gökhan ŞutEğitim Binaları İdari Yöneticisi+90 (392) 661 2979 sutmetu.edu.tr
Cem Yıldırım S Blok Bina Kıdemli Görevlisi +90 (392) 661 2968 cemymetu.edu.tr
Can Marazlı T Blok Bina Görevlisi
+90 (392) 661 3437 marazlimetu.edu.tr
Alpay PilliR Blok Bina Görevlisi
+90 (392) 661 2917 apillimetu.edu.tr

MÜHENDİSLİK LABORATUVARLARI YÖNETİMİ

İletişim Bilgileri

Adres: Mühendislik Laboratuvarları Yönetimi, ODTÜ KKK, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC
Telefon: +90 392 661 2000
                 

Personel

Abdullah ÖnalMühendislik Laboratuvarları İdari Yöneticisi+90 (392) 661 2143 onalametu.edu.tr
Kaya Yorulmaz Makina Mühendisliği Laboratuvar Görevlisi+90 (392) 661 3043 kayaymetu.edu.tr
Hamza Çoban Makina Mühendisliği Laboratuvar Görevlisi+90 (392) 661 3042 hcobanmetu.edu.tr
Funda KırıntıKimya Laboratuvarı Görevlisi+90 (392) 661 2937kirintimetu.edu.tr
                                                
Radyo ODTÜ KKS        
Yeşil Kampus